nieuws

23 mei 2001, 00:12

Groningen Seaports in Delfzijl op de bres voor vogels

De havenautoriteit van Delfzijl, Groningen Seaports, springt in de bres voor broedende vogels bij Delfzijl. De zeldzame vogels die broedende langs de kades worden vaak door recreanten gestoord.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Groningen Seaports roept samen met de Waddenvereniging en de vogeltelorganisatie SOVON de burgers van Delfzijl op om tijdens het broedseizoen de havenschermpier langs het zeekanaal te mijden. Langs deze pier broeden bijzondere vogels. Vooral op drukke, zonnige dagen worden ze regelmatig verstoord door recreanten. Het gevolg is dat ze hun nest verlaten, waardoor de jongen dood gaan. De organisaties hopen met voorlichting te bereiken dat de recreanten van eind maart tot eind juli elders langs de Waddenkust de rust en ruimte opzoeken.