nieuws

21 sep 2012, 10:10

Groningen Seaports: in 2030 hét belangrijkste groene haven- en industriegebied

Het jaarlijkse havendiner van Groningen Seaports, waarbij diverse (internationale) relaties vertegenwoordigd zijn, wordt vrijdagavond 21 september gehouden in Weiwerd (bij Delfzijl). Het diner staat in het teken van groene havens én de samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voor de ontwikkeling van het voormalige wierdedorp Weiwerd tot kleinschalig kennisintensief bedrijvenpark.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Tijdens deze avond ondertekenen Cees van 't Veen, directeur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Harm D. Post, directeur van Groningen Seaports, hiervoor een samenwerkingsovereenkomst. Gastspreker tijdens deze avond is Hans Wijers, voorzitter van Natuurmonumenten, tevens bekend als oud-voorzitter van Akzo Nobel.


Als de plannen die Groningen Seaports heeft werkelijkheid worden, dan is het Eemsdeltagebied in 2030 hét belangrijkste groene haven- en industriegebied van Noord-Nederland. Een en ander is vastgelegd in de (concept) Havenvisie 2030. In 2011 is gestart met de Havenvisie 2030. Daarmee is een proces in gang gezet waarin met veel stakeholders wordt gewerkt aan een nieuw perspectief. Het Algemene Bestuur van Groningen Seaports neemt dit najaar een definitieve beslissing over de Havenvisie.