nieuws

06 okt 2008, 08:08

Groningen ontwikkelt ingrijpend toekomstplan tot 2020

In Groningen is een ingrijpend plan ontwikkeld waarin is vastgelegd hoe de stad zich het beste kan ontwikkelen tot circa 2020. De visie van de gemeente is nu neergelegd in een zogenaamde structuurvisie, die luistert naar de naam ‘Stad op Scherp’. Omdat het een van de belangrijkste beleidsbepalende nota’s is voor Groningen voor de komende jaren, is er een uitvoerige inspraakprocedure van start gegaan.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De hele maand oktober en tot en met 7 november kunnen Stadjers meepraten over de toekomst van de stad. In deze periode worden inwoners van Groningen uitgenodigd om hun zegje te doen over de ambities en ontwikkelingen van de stad. In een nieuwe structuurvisie Stad op Scherp staan de hoofdlijnen van beleid en de prioriteiten voor de komende 10 à 15 jaar op het gebied van wonen, werken, sport, cultuur, recreatie en kennis. De vraag van de gemeente Groningen wat de Stadjers daar van vinden.In de nota Binnenstad.nu staan de prioriteiten voor de binnenstad voor de komende jaren. Tenslotte is in de groenstructuurvisie Groene Pepers beschreven hoe we het groene karakter van Groningen willen versterken, zoveel mogelijk landschappelijke ruimte buiten de stad willen sparen en zorgen dat Groningen een echt duurzame stad wordt.

Alle informatie over de inspraakperiode en de bijbehorende visies en nota is te vinden op de website www.structuurvisie.groningen.nl. Vorige week is ook de tentoonstelling ‘Groningen op weg naar 2020; een eeuw stadsplanning’ in de hal van de dienst Ruimtelijke Ordening/Economische Zaken, Zuiderdiep 98 geopend.Deze tentoonstelling maakt de vaak abstracte materie van een structuurvisie voor een groot publiek toegankelijk en inzichtelijk.

Er is een documentaire gemaakt over de Structuurvisie, waar een aantal deskundigen, mensen uit de praktijk en ‘gewone’ Stadjers aan het woord komen. Deze documentaire werd woensdag 24 september op OOG TV uitgezonden en zaterdag 27 september herhaald. Tijdens de tentoonstelling wordt de film getoond in de hal van RO/EZ en hij is te zien op de website

www.structuurvisie.groningen.nl

 

Tijdens de inspraakperiode worden nu nog twee inspraakavonden georganiseerd. Op 9 oktober over Binnenstad.nu en 21 oktober over Stad op Scherp. Op 4 november is er een slotdebat. Alle avonden beginnen om 20.00 uur.

Tevens zijn er in de inspraakperiode twee bustochten langs de zogenoemde vijf dynamo’s in de stad, twee binnenstadswandelingen (de zesde dynamo) en een fietstocht langs de groenstructuur. Opgave via de website of bij de balie van dienst RO/EZ.

INSPRAAKAVONDEN

donderdag 9 oktober
21.00 -22.30 uur inspraakavond Binnenstad.nu. Aanwezig: wethouders Dijkstra en Dekker. plaats: Ged. Zuiderdiep 98, Groningen. Toegang gratis,

dinsdag 4 november:
20.00 - 22.00 uur: Groot Slotdebat met wethouders Dekker, De Vries, Dijkstra en Visscher. Met medewerking van onder andere: Henk Pijlman (Hanzehogeschool), dr. Sybrand Tjallingii (TU Delft), Lusanne Tehupuring (Economic Talent Board) en Rudy Stroink (TCN). plaats: Ged. Zuiderdiep 98, Groningen. Toegang gratis,

> 7 november - einde inspraak!