nieuws

12 nov 2008, 17:05

Groningen onderzoekt beslag Noord-Hollandse claim-tegoeden

Het provinciebestuur van Groningen onderzoekt of binnenlandse zaken een vordering op noord-Holland krijgt wanneer deze provincie succes boekt in haar pogingen beslag te laten leggen op tegoeden van IJslandse banken.Dat heeft de Groningse gedeputeerde voor financiën, M. Calon, woensdagmiddag laten weten tijdens een vergadering van een Statencommissie.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De provincie Groningen trok aanvankelijk samen op met Noord-Holland bij het beslag leggen van tegoeden van IJslandse banken. Groningen heeft daar dertig miljoen euro uitstaan die het dreigt te verliezen. Maar nadat minister Bos liet weten niet akkoord te gaan met zelfstandig optreden van de lagere overheden in deze kwestie, besloot de provincie Groningen haar belangen te laten vertegenwoordigen door het Rijk. Noord Holland heeft er voor gekozen executie van haar beslag op bezittingen van de IJslandse banken wel door te zetten.
*
Volgens de Groningse gedeputeerde is de kans niet groot dat Noord-Holland haar claims zal kunnen verhinderen omdat het Rijk executie zal tegenhouden. Maar mocht Noord-Holland toch met succes de executie van haar claim kunnen uitvoeren, dan zou het ministerie van binnenlandse zaken ook de Groningse claim kunnen laten gelden en krijgt Binnenlandse Zaken een vordering op Noord-Holland. ‘Wij hebben als provincie zelf ook een claim op die goederen. Dat wij niet tot executie over gaan wil nog niet zeggen dat wij hebben afgezien van die claim’, aldus de gedeputeerde.
*
De meeste fracties konden zich overigens wel vinden in het standpunt van Groningen om samen te werken met het Rijk en niet samen op te blijven trekken met Noord-Holland. Volgens Calon is het bestuurlijk en ethisch niet koosjer wanneer lagere overheden buiten het Rijk om hun claims willen verzilveren nu minister Bos heeft aangegeven ook voor hun belangen op te zullen komen.