nieuws

04 jan 2010, 09:09

Groningen groeit als kool: Stad hard op weg naar 190.000ste inwoner

Het gaat goed met de bevolkingsontwikkeling van de gemeente Groningen. Burgemeester Rehwinkel maakte tijdens de Nieuwjaarsreceptie in de Oosterpoort bekend dat de gemeente Groningen op 1 januari 2010 187.000 inwoners telde. Dat betekent een groei met 2.750 inwoners in vergelijking met een jaar geleden. Op 1 januari 2009 waren er namelijk nog maar 184.250 inwoners. De stijging is vooral te danken aan een vestigingsoverschot. Er vestigden zich in 2009 maar liefst 17.000 inwoners.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Daar stond het vertrek van 14.900 mensen tegenover. Dat betekent een positief saldo van 2.100. Het overschot is te danken aan de vestiging van veel nieuwe jongeren in de stad, vooral in de leeftijdsgroep van 15-20 jaar. De stad blijkt vooral aantrekkelijk voor jongeren uit de regio. Ook is er een grote instroom van buitenlandse studenten en vertrekken er minder gezinnen uit de stad.

De bevolkingsgroei komt ook door een geboorteoverschot. Er werden vorig jaar 2.050 kinderen geboren terwijl er 1.400 mensen stierven. Dit betekent een geboorteoverschot van 650 personen.
Al met al is de bevolking van de gemeente in 2009 gegroeid met 2.750 inwoners. Dat is hoger dan in 2008. Toen bedroeg de bevolkingstoename 2.000 inwoners.

Het gaat hier om nauwkeurige voorlopige cijfers. De vaststelling van het uiteindelijke officiële bevolkingscijfer vindt plaats in maart 2010.