nieuws

22 mei 2009, 09:09

Groningen moet kiezen uit alternatieven voor Zuidelijke Ringweg: prachtig maar peperduur, of snel maar lelijk

Groningen, Stad en provincie, staan aan de vooravond van een ingrijpende beslissing over de toekomst van de zuidelijke ringweg. Deze moet fors worden aangepakt anders komen automobilisten er daar straks helemaal niet meer doorheen, vanwege alle files. Er zijn zes mogelijke oplossingsvarianten. Vorige week heeft het bedrijfsleven zich uitgesproken voor een variant waarbij een weg deels op palen komt te staan. Deze oplossing heeft als grote voordelen dat deze het snelst is re realiseren, tegen de laagste kosten. Maar er is ook een tunnelvariant. Die ziet er op een maquette aanzienlijk beter uit. Voordeel van deze tunnelvariant is dat de lelijke uitstraling van een weg op palen wordt voor komen. Nadeel is dat deze variant aanzienlijk duurder is. Wethouder Karin Dekker van GroenLinks heeft zelf nog de suggestie gedaan van een tunnel onder Haren door. Alle Stadjers kunnen volgende week zelf nog kijken wat ze zelf de beste mogelijkheid vinden: een weg op palen, een tunnel of een combinatie. In de Mediacentrale is namelijk een ‘raadplegingmarkt’ingericht die al duizenden bezoekers heeft getrokken. Voor 2 juli moet er een keuze zijn gemaakt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De raadplegingmarkt en daarmee de raadpleging over de toekomst van de zuidelijke ringweg Groningen wordt met een week verlengd. Tot nu toe zijn er zo’n 2000 bezoekers geweest in De Mediacentrale en zijn er zo’n 300 meningen binnengekomen. De Stuurgroep Zuidelijke Ringweg geeft graag aan nog meer Stadjers en andere belangstellenden de gelegenheid zich te laten informeren over de toekomst van de zuidelijke ringweg. En natuurlijk om ook hun een kans te geven hun mening te geven over de oplossingen en keuzes. Daarom blijft de markt extra lang open en wel van maandag 25 met tot en met vrijdag 29 mei.

Overigens betekent de verlenging niet dat het tijdpad opschuift. Nog steeds is het de bedoeling dat de Stuurgroep Zuidelijke Ringweg Groningen 2 juli haar bestuurlijke voorkeursalternatief aanbiedt aan Minister Eurlings van Verkeer & Waterstaat. Hij neemt daarna het besluit of de voorbereiding van die oplossing kan starten.

Twee voorkeursvarianten en 6 varianten in beeld

De drie betrokken overheden (gemeente Groningen, provincie Groningen en Rijkswaterstaat) bekijken momenteel welke oplossingen de problemen op de huidige weg (filevorming en vertraging) het beste verhelpen. Ze zoeken daarbij naar een duurzame oplossing die past in en bij de stad. Voor de oplossing is € 624 miljoen beschikbaar. Er zijn 2 varianten die op dit moment als haalbaar en betaalbaar worden aangemerkt. Dat zijn de ‘weg op palen’ en ‘parallelstructuur’. In totaal zijn er 6 oplossingen bekeken en doorgerekend waarvan één oplossing aan de zuidkant van de stad. Om een versnelling in de totale voorbereiding te krijgen, is vorig jaar al afgesproken met de Minister om één oplossingsvariant (bestuurlijk voorkeursalternatief) straks in de planstudiefase tot in detail uit te werken.

Graag willen de overheden weten wat de bevolking vindt van de oplossingen en hun keuzes tot nu toe. Daarom loopt al vanaf 21 april een raadpleging om een beeld te krijgen van die mening. Belangrijk onderdeel van de raadpleging vormt de Raadplegingmarkt. In de hal van de Mediacentrale zijn 6 grote maquettes te zien en ook kan men via 360 graden foto’s een goed beeld krijgen van de verschillende varianten.

Openingstijden Raadplegingmarkt in de Mediacentrale

De Raadplegingmarkt is in de grote hal van De Mediacentrale, Helperpark 270 in Groningen. De verlengde markt is van maandag tot en met vrijdag elke dag open van 12.00 tot 17.00 uur. Ook op de website www.ringzuidgroningen.nl is veel beeldinformatie te vinden over de oplossingen en kunt u online uw mening geven. Door de verlenging van de periode kunt u dat nog doen tot en met vrijdag 29 mei.