nieuws

23 nov 2007, 11:11

Groningen mag Max Havelaar schenken

De provincie Groningen mag koffie van het merk Max Havelaar blijven schenken. Dat heeft de rechtbank in Groningen vrijdag bepaald. Volgens de voorzieningenrechter heeft de provincie zich bij de aanbestedingsprocedure voor de koffie en thee van ambtenaren niet schuldig gemaakt aan discriminatie.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Koffieleverancier Douwe Egberts spande begin november een kort geding aan tegen de provincie, omdat het bedrijf vindt dat de provincie zich niet op voorhand mag uitspreken voor koffie of thee met het Max Havelaar-keurmerk. Volgens de onderneming zou de provincie zich schuldig maken aan discriminatie door andere duurzame initiatieven uit te sluiten.

Volgens de rechter toetst de provincie slechts aan een aantal uitgangspunten, en wordt in de aanbestedingsprocedure niet geëist dat de koffie daadwerkelijk het Max Havelaar-keurmerk draagt. Douwe Egberts stelt echter dat de eisen overeenkomen met die van het bewuste keurmerk, en dat het voor de koffie- en thee producent niet mogelijk is om aan alle eisen te voldoen. Zo zou Douwe Egberts de producten niet alleen bij coöperaties van kleine boeren in kunnen kopen tegen een kostendekkende minimumprijs. 

De rechter betwist dit. ,,Ook Douwe Egberts kan aan de eisen van de provincie voldoen, maar zij kiest bewust voor een ander keurmerk, het Utz-certificaat, dat andere principes nastreeft.'' Stichting Max Havelaar liet tijdens het kort geding weten dat er alleen al in Nederland tenminste twintig leveranciers zijn die koffie en thee kunnen leveren die aan de door de provincie gestelde eisen voldoen.

De provincie Groningen staat volgens de rechtbank vrij om duurzaamheid na te streven en maatschappelijke en milieunormen positief te beïnvloeden. ,,Voldoende is dat de criteria objectief zijn, zonder onderscheid gelden voor alle aanbiedingen en verband houden met de levering'', aldus de rechter.

Douwe Egberts liet weten het jammer te vinden ,,dat de rechter de provincie toestaat duurzaamheidsinitiatieven op voorhand uit te sluiten’’. ,,Het is vooral jammer voor de hele koffiesector. Er zijn meer wegen die naar een duurzaam Rome leiden’’, aldus commercieel directeur Jan Pieter Schretlen. Een eventuele aansluiting bij het Max Havelaar-keurmerk is volgens de directeur ,,een van de overwegingen die voor ons ligt.’’ Douwe Egberts sluit hoger beroep niet uit.