nieuws

07 okt 2000, 00:12

Groningen laat vrachtwagens op proef toe op busbaan

Groningen begint deze maand met een landelijke proef om vrachtwagens een aantal uren per dag over busbanen in de binnenstad te laten rijden

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het gaat om een twee jaar durend experiment van de gemeente in samenwerking met het landelijk Platform Stedelijke Distributie, een organisatie van betrokkenen bij het beroepsgoederenvervoer. Doel er van is uit te zoeken of het vrachtwagens in binnensteden minder overlast veroorzaken wanneer ze over de busbanen mogen rijden.
‘Wij verwachten dat de hinder van het vrachtverkeer daardoor afneemt. Dat komt het winkelklimaat aanzienlijk ten goede’, aldus een woordvoerder van de gemeente Groningen. Het experiment heeft een landelijke voorbeeldwerking en wordt als zodanig ondersteund door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Even leek het er op alsof het experiment in Groningen geen doorgang zou vinden, omdat het in strijd zou zijn met wettelijke regelingen. Maar het kabinet heeft bepaald dat gemeentes voortaan zelf kunnen uitmaken hoe zij de bevoorrading van winkels in binnensteden regelen.
De landelijke organisatie van verladers en vervoerders EVO is blij met het experiment in Groningen. ‘Er zijn namelijk veel meer steden in Nederland waar de prachtige maar weinig gebruikte busbanen uitstekend mede gebruikt kunnen worden door vrachtwagens’, zegt woordvoerder R. de Bondt.