nieuws

12 feb 2009, 09:09

Groningen krijgt trams naar Zernike en Kardinge

De stad Groningen krijgt definitief een RegioTram. De eerste lijn, van Hoofdstation naar Zernike, moet in 2014 klaar zijn. De tweede lijn zal lopen van Hoofdstation naar Kardinge. De eerste lijn zal via de Oosterstraat naar de Grote Markt voeren. Waar de tweede precies langs zal rijden, is nog niet bekend. Wel worden ze allebei aangesloten op de regionale spoorlijnen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het plan hiervoor is vandaag gepresenteerd door Burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen en Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen. Het is opgesteld in opdracht van de twaalf gemeenten en twee provincies die samenwerken in de Regio Groningen – Assen.

De eerste schetsen voor de tram werden gepresenteerd in mei 2008. Nader onderzoek en een uitvoerige maatschappelijke discussie hebben geresulteerd in het plan om meteen na de eerste tramlijn een tweede aan te leggen, die ook het Universitair Medisch Centrum Groningen aandoet.

De Regio Groningen – Assen investeert de komende jaren 700 miljoen in betere verbindingen tussen de stad Groningen en het omringende gebied. Er dreigt zonder ingrijpen een verkeersinfarct van randstedelijke allure, door de sterke toename van het autoverkeer. Door meer treinen te laten rijden en RegioTramlijnen aan te leggen, willen de bestuurders dit infarct voorkomen en het open landschap van Drenthe en Groningen behouden.