nieuws

09 nov 2012, 09:09

Groningen krijgt Sportplein: één loket voor alles op gebied van sport en bewegen

Negen organisaties uit de provincie Groningen slaan de handen in één op het gebied van sport en bewegen en gaan meer samenwerken binnen Sportplein Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Door middel van verbinden, afstemmen, kennisdelen, nieuwe plannen maken en activiteiten organiseren willen de sportpartners de topsport en de breedtesport voor de inwoners van de provincie Groningen naar een hoger niveau tillen. De 9 founding partners zijn Universitair Medisch Centrum Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Instituut voor Sportstudies, Topsport NOORD, provincie Groningen, gemeente Groningen, ROC Alfa-college opleiding Sport en Bewegen, Noorderpoort en Huis voor de Sport Groningen.

Sportplein Groningen
Sportplein Groningen is het loket waar inwoners uit de provincie Groningen en organisaties terecht kunnen met hun vragen op het gebied van sport en bewegen. De sportpartners zijn de kartrekkers, maar de komende periode worden ook andere organisaties betrokken bij de plannen en ontwikkelingen rondom Sportplein Groningen om zo gezamenlijk verder te bouwen aan een succesvol Sportplein Groningen.

Binnen Sportplein Groningen wordt gewerkt aan een zestal thema’s: talentontwikkeling, sportevenementen, bewegingsonderwijs, versterking van sportverenigingen, kwetsbare groepen en sportaccommodaties. Binnen deze thema’s wordt kennis gedeeld, visie ontwikkeld en plannen gemaakt die vervolgens in gezamenlijkheid worden uitgevoerd. Volgens het principe van ‘samen sterk’ worden krachten gebundeld en wordt toegewerkt naar gezamenlijke dienstverlening.

Daarnaast wordt Sportplein Groningen proactief ingezet om het netwerk van sport en bewegen in de provincie Groningen regionaal en landelijk te profileren.