nieuws

18 mei 2001, 00:12

Groningen krijgt museum voor Mens, Natuur en Wetenschap

In Groningen komt een museum voor Mens, Natuur en Wetenschap. Dat is mogelijk dankzij een samenwerking tussen de Rijksuniversiteit Groningen en de gemeente Groningen die bestaande, kleinere musea onder brengen bij het nieuw te vormen museum.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het nieuwe museum gaat ontstaan door de samenvoeging van het Natuurmuseum van de gemeente Groningen met het Volkenkundig Museum, Universiteitsmuseum en Anatomisch Museum. De samenvoeging van de vier musea heeft geen gevolgen voor het personeel. De kosten voor het nieuwe museum komen voor het grootste deel voor rekeningen van de gemeente (zeventig procent), en voor het overige voor die van de universiteit. De Rijksuniversiteit heeft bedongen dat het het eigendom van – en de zeggenschap houdt over de door haar in te brengen collectie.
Het nieuwe museum wordt ondergebracht in het Natuurmuseum. Aan de vorming van het nieuwe museum is jaren van overleg vooraf gegaan omdat universiteit en gemeente het niet eens konden worden over een verdeling van de kosten. Uiteindelijk is toch besloten tot samenvoeging van de musea omdat duidelijk werd dat ze elk afzonderlijk te klein zijn om te blijven voortbestaan.