nieuws

27 nov 2008, 07:07

Groningen krijgt meldpunt voor ouderenmishandeling

Groningen krijgt een meldpunt voor ouderenmishandeling. Het meldpunt is een proef om te onderzoeken hoe groot het probleem ouderenmishandeling in de stad Groningen is. De proef loopt tot 1 januari 2010.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Uit onderzoek blijkt dat het aantal gevallen van ouderenmishandeling de laatste jaren is toegenomen. Na de proef, waaraan verschillende instellingen meewerken waaronder het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld, besluit het college van B&W hoe Groningen ouderenmishandeling gaat bestrijden.

Het meldpunt wordt morgenmiddag om half drie geopend door wethouder Jannie Visscher aan de Gorechtkade 6. Vanaf 1 december is het meldpunt telefonisch bereikbaar.