nieuws

27 mrt 2002, 00:12

Groningen krijgt Huis van de Groninger Cultuur

De provincie Groningen krijgt een Huis van de Groninger Cultuur. Dat is een van de onderdelen van een plan van gedeputeerde Hans Gerritsen (PvdA) om de Groningse taal en cultuur te versterken.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dat Gerritsen de taal en cultuur wil versterken staat in het Beleidsplan ‘Groninger Taal en Cultuur’ dat door het college van GS is vastgesteld. Doel van dat plan is het imago van de streektaal te versterken en de Groningse cultuur te verbeteren. Het provinciebestuur vindt het van belang dat de streektaal en de Groninger cultuur behouden blijven en door worden gegeven aan volgende generaties.
In het Huis van de Cultuur, dat in de stad Groningen gevestigd zal worden, zullen verschillende organisaties worden ondergebracht die zich nu al bezig houden met de Groningse taal en cultuur.