nieuws

11 jun 2002, 00:12

Groningen krijgt aan Hanzehogeschool unieke dansopleiding

De Hanzehogeschool Groningen heeft van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen toestemming gekregen om in het studiejaar 2003/2004 met drie nieuwe opleidingen te starten. Het betreft de opleidingen Technische Informatica, Dans en Docent Dans.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In september 2003 start de opleiding Technische Informatica. Er is landelijk een groot tekort aan technische informatici, die zich vooral bezig houden met ontwerpen, bouwen en beheren van technische informatiesystemen en automatisering.
De opleidingen Dans en Docent Dans gaan samen de Noord-Nederlandse Dansacademie vormen. De Noord-Nederlandse Dansacademie wordt ondergebracht bij de faculteit der Kunsten en zal worden gehuisvest in Groningen. Bij de ontwikkeling van de Noord-Nederlandse Dansacademie wordt nauw samengewerkt met de Dansacademie Lucia Marthas in Amsterdam. De Hanzehogeschool wil in januari 2003 starten met de vooropleiding voor de Noord-Nederlandse Dansacademie in Groningen. Het doel is audities voor deze vooropleiding in het najaar van 2002 te houden. De opleidingen Dans en Docent Dans sluiten aan bij het beleidskader van staatssecretaris Van der Ploeg voor het kunstonderwijs, zoals beschreven in de nota's 'Zicht op Kwaliteit' en 'Meer Zicht op Kwaliteit'.