nieuws

08 nov 2009, 20:08

’Groningen jaagt met anti-autobeleid zwakkeren binnenstad uit’

Betty de Boer, fractievoorzitter van de VVD, vindt dat Groningen veel te radicaal is in het laten verdwijnen van parkeerplaatsen in de Groninger binnenstad. In totaal willen B en W 374 parkeerplaatsen weghalen binnen de Diepenring. Volgens mevrouw De Boer blijven er nog wel wat buurtstallingen over, maar die worden zo duur dat lagere inkomens er niet meer kunnen parkeren. In haar weblog in de DSG (www.dsg.nl) schrijft ze: ‘Dit college jaagt met haar beleid de lagere inkomens, de zwakkeren (en dat voor een links college!) de binnenstad uit.’ En ze vervolgt:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘De binnenstad is straks alleen nog maar betaalbaar voor de hogere inkomens. De VVD is van mening dat de Diepenring een opknapbeurt verdient, maar met behoud van zoveel mogelijk, betaalbare, parkeerplaatsen. (…)


‘Van een linkse wethouder van verkeer zou je mogen verwachten dat ze een visie ontwikkelt over de schone, hybride auto. Met de voorschrijdende technologie hebben we straks steeds minder vervuilende auto’s, deze nota is dus haar tijd niet vooruit, maar gebaseerd op oude vervuilende automobielen. Ook houdt de nota geen rekening met de omstandigheden, zoals een toenemend autogebruik. De nota is dan ook nergens op gebaseerd, en loopt over van de anti-automechanismen: parkeren op straat terugbrengen, verdwijnen parkeerplaaten Diepenring, beperken aantal parkeervergunningen in de wijken (jaag je de mensen de stad uit), een proactief beleid in de buitenwijken (we hebben wel andere prioriteiten lijkt me), probleem bewoners en ondernemers binnenstad -> weghalen straatparkeren maar niet bouwen buurtstallingen, en tegenaan interne autoritten binnen zones (!). Dat laatste is de betutteling ten top over onnodige parkeerbewegingen binnen een wijk.’

‘Last but not least biedt het linkse college een exorbitante verhoging van de parkeertarieven in de binnenstad met zo’n 30%. Vergelijk dit met de binnenstad van Amsterdam, door de verhoging van de parkeertarieven daar loopt de gemeente al dit jaar 2,5 miljoen Euro aan inkomsten mis. Met andere woorden door een verhoging van de parkeertarieven loop je het gevaar dat mensen naar elders uitwijken in het Noorden bijvoorbeeld naar Drachten of Assen. Dus het meerjarenbeeld is in dat scenario helemaal niet sluitend. En parkeren is dus niet zo prijsinelastisch als we dachten (consument is gevoelig voor de hoogte van de tarieven).’

‘Dit college maakt onverantwoorde keuzes, die levensgevaarlijk zijn voor de levensvatbaarheid van de binnenstad, zowel voor bewoners als ondernemers. De VVD denkt eerder aan het tijdelijk verlagen van de parkeertarieven (vanwege alle bouwwerkzaamheden) om meer mensen te trekken.


Tenslotte nog een laatste punt, de nota zegt dat er vooralsnog niet geparkeerd wordt onder Noordwand. Hmm, cryptisch, maar als je het inderdaad goed leest dan is het dus mogelijk om in te toekomst parkeerplaatsen te creëeren onder de Noordwand.
Gezien de controversiële inhoud van de parkeernota wil de VVD pleiten voor uitstel en anders voor afstel. ‘

 

www.dsg.nl