nieuws

23 mei 2014, 09:09

Groningen is “veilige stad”, concludeert burgemeester Vreeman

Groningen is een veilige stad. Dat blijkt uit een soort veiligheidsscan die de gemeente heeft laten maken. Volgens burgemeester Vreeman is dat voor de zevende stad van Nederland geen gekke prestatie.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het college van B en W wil voor de periode 2014-2018 nieuw beleid maken voor de veiligheid in Stad. Belangrijk daarvoor is om te weten hoe de stad er nu voor staat en welke koers de gemeente het beste kan varen. Daarom heeft het college een veiligheidsbeeld van Groningen laten opstellen.

 

 “Dat is een soort foto van de stad, met als kernvraag: hoe moeten we het veiligheidsbeleid beoordelen?”, licht burgemeester Vreeman toe. In het veiligheidsbeeld is te zien waar zich de grootste problemen voordoen. “We zien in één oogopslag dat Groningen, in vergelijking met andere grote steden, een veilige stad is. Maar dat is geen reden om stil te zitten.” Het college wil het veiligheidsbeeld en de vijf voorgestelde prioriteiten graag met de gemeenteraad bespreken.

 

“Maar het kan altijd beter”, aldus burgemeester Ruud Vreeman. Het college van B&W stelt daarom vijf beleidsprioriteiten voor de komende jaren voor: de bestrijding van geweldmisdrijven, woninginbraken, jeugd en veiligheid, georganiseerde criminaliteit en overlast.

 

Reputatie


Het veiligheidsbeleid heeft twee belangrijke kanten, aldus de burgemeester. “De eerste is het handhaven van het welbevinden van de Groningers, door bijvoorbeeld het geweld en inbraken terug te dringen. De tweede is het handhaven van de reputatie van de stad. Veel studenten komen naar Groningen omdat het een gezellige, bruisende stad is waar het goed toeven is. Heel belangrijk in de beeldvorming is daarbij de veiligheid, want ouders hebben ook een vinger in de pap in de keuze van de studiestad. Het idee is: Groningen is een veilige stad.”