nieuws

06 feb 2003, 00:12

Groningen herstelt wierde Losdorp in oude luister

De provincie heeft het plan opgevat de gedeeltelijk afgegraven wierde Losdorp, dicht bij de N33 gelegen aan de Westendorpweg, te herstellen met klei afkomstig van de aanleg van fietstunnels.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Door werk met werk te maken kan op relatief goedkope wijze de wierde worden hersteld: het direct naar de plek brengen van de klei is veel voordeliger als het aanvoeren over afstand en verwerken van gerijpte grond. Bovendien past dit plan goed in het beleid van het provinciaal bestuur om de identiteit van het Groninger landschap zoveel mogelijk te behouden. Naast het behoud van het landschap denkt het provinciaal bestuur dat er daardoor kansen liggen om het cultuurtoerisme te ontwikkelen. Naar verwachting zal in de tweede week van februari worden begonnen met het aanbrengen van de klei. De herstelkosten bedragen in totaal ca. 116.000,-- euro
Het provinciaal omgevingsbeleid, zoals beschreven in het Provinciaal Omgevingsplan (POP), hecht grote waarde aan het behouden en versterken van de identiteit van het Groninger Landschap. In Noord-Groningen spelen de wierden daarbij een essentiƫle rol. De wierden hebben een grote archeologische waarde. Landschappelijk zijn ze van belang, maar ook in cultuurhistorisch en visueel opzicht. Ook zijn ze van belang voor veel soorten dieren, waaronder de steenuil, die er beschutting en voedsel zoeken. Een belangrijke bodembeschermende maatregel op wierden, gericht op het behoud van arscheologische waarden is het aanvullen met grond.