nieuws

28 dec 2010, 10:10

Groningen helpt andere gemeenten in provincie bij zout-tekort

De gemeente Groningen heeft zich aangemeld bij het regionaal zoutloket. Hiermee wil de stad andere gemeenten ondersteunen als er zouttekort dreigt. Groningen heeft vooralsnog geen probleem met het bestrijden van de gladheid. Het is echter de vraag hoe lang dit zo blijft. AKZO Nobel uit Delfzijl levert al een paar weken minder dan wat de gemeente besteld. Momenteel ligt er aan de Duinkerkenstraat nog 300 ton in de zoutloods, terwijl op dit moment ca. 1000 ton voorraad gebruikelijk is.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De verwachting is dat de gladheidbestrijding van de hoofdstructuur in de stad dit jaar overigens niet in gevaar komt.
Hoewel de zoutvoorraad van de gemeente Groningen momenteel op een laag pijl staat, heeft de gemeente zich met de aanmelding bij het zoutloket wel solidair verklaard met gemeenten die in
nood kunnen komen. In het zoutloket zitten vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat en de provincie Groningen. Alle gemeenten en waterschappen die zich hebben aangemeld, moeten hun voorraad strooizout inventariseren en melden.

Daarna besluit het zoutloket waar het zout naartoe moet, om zo knelpunten aan te kunnen pakken. Uitgangspunt hierbij is het berijdbaar houden van de rijkswegen, de belangrijkste provinciale en gemeentelijke wegen en de calamiteitenroutes. Of er een dergelijke situatie gaat ontstaan na de jaarwisseling is mede afhankelijk van het winterweer.

Op 25 november is de gemeente Groningen met haar winterdienst gestart door ongeveer 800 kilometer wegen in de stad en Ten Boer regelmatig te strooien. Tot nu toe zijn er 27 uitrukken
geweest en is er ongeveer 1800 ton wegenzout gestrooid. Dit is ongeveer een derde van de totale zouthoeveelheid van de afgelopen winter in Groningen. Naast de strooiroutes die de gemeente verzorgt zijn er nog vele kilometers wegen waar de winterdienst niet komt. Dit zijn vooral woonstraten. Hier komt geen openbaar vervoer of rijdt weinig verkeer. Stadjers die hun ‘stoepje’ willen schoonhouden kunnen zolang de voorraad strekt nog steeds een zandzout mengsel halen bij de afvalbrengstations Woltjerspoor en Vinkhuizen Zuid. Uiteraard kan strooizout ook bij doe-hetzelfzaken en andere winkels worden gekocht.

Op de website van de gemeente Groningen  www.gemeente.groningen.nl/gladheid staan tips voor het gebruik van strooizout. Als de winterse omstandigheden verslechteren, dan zal op de site ook informatie worden verstrekt over de gevolgen voor het inzamelen van afval. Momenteel is de dienstverlening zoals gebruikelijk.