nieuws

19 jun 2001, 00:12

Groningen heeft voor honderden miljoenen 'supersluizen' nodig

Waterschappen in de provincie Groningen gaan onderzoek doen naar de noodzaak tot het bouwen van grote gemalen bij Lauwersoog en Nieuwe Statenzijl. Deze moeten dienen om in de toekomst de veiligheid van de provincie bij extreme regenval te garanderen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Ten gevolge van het broeikaseffect wordt het de laatste jaren natter: ,,In de winter zijn de buien steeds intenser, er is meer neerslag. Dit lijkt structureel. Daarom studeren we nu op de mogelijkheden de provincies ook op lange termijn tegen hoog water te beschermen’’, aldus waterbeheer-specialist L. Schildkamp van het waterschap Hunze en Aa’s.
Met de bouw van nieuwe gemalen zou een investering van vele honderden miljoenen guldens gemoeid zijn, zo verwachten de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s. Het onderzoek naar deze bouwwerken maakt onderdeel uit van een groter pakket maatregelen, waarbij ook gewerkt gaat worden aan het verhogen van dijken en het inrichten van waterbekkens.
De provincies Groningen en Drenthe en de waterschappen hebben vorige week reeds negenduizend hectare natuur- en landbouwgebied aangewezen als waterbergingsgebied voor periodes met hevige regenval. Deze zogehete calamiteitenpolders zouden gemiddeld tussen de een a vier maal per eeuw gebruikt worden, zo was tot voor enkele jaren geleden de verwachting van de waterschappen. ,,Maar mogelijk als gevolg van het broeikaseffect kan dat nu vaker nodig blijken,’’ zegt Schildkamp.Het project zou rond 2010 afgerond kunnen zijn.