nieuws

07 jan 2013, 22:10

'Stop met somberen - ook veel positieve trends voor Groningen voor 2013’

‘Laten we onze knopen tellen en eens stoppen met alle gesomber. Want zeker, veel zaken gaan niet goed. Maar Groningen heeft toch ook veel reden tot optimisme. Want het afgelopen jaar zijn er voor Groningen veel interessante en veelbelovende ontwikkelingen in gang gezet.’ Dat betoogde maandagavond Bert Jan Hakvoort, voorzitter van de Groningen City Club, de organisatie van ondernemers in de binnenstad. Hij hield een Nieuwjaarsspeech in café-restaurant Hemmingway aan het Gedempte Kattendiep.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens Bert Jan Hakvoort is een van de zaken die goed is gegaan het feit dat de baanverlenging van Eelde door kan gaan. ‘Dat levert een impuls van jewelste. Nu is al in Groningen te zien hoe belangrijk Airport Eelde is. Er komen hier steeds vaker Spaanse toeristen winkelen in de binnenstad van Groningen.’


Een tweede ‘knoop’ die Hakvoort telde is het Groninger Museum. ‘Daar is het ergste nu achter de rug, men heeft de kop door het halster!'. Volgens Hakvoort is er nu een nieuwe directeur die heeft laten weten graag samen te willen werken met ondernemers in de binnenstad om elkaar verder te versterken.


Een derde knoop die hij noemde is de ‘Energy Academy’: een nieuwe combinatie van opleidingen op energiegebied in Groningen.
Ook de vernieuwing en uitbreiding van het UMCG, onder meer op het Bodenterrein, is gunstig voor Groningen. 'Wat is het toch een goede beslissing geweest in het verleden om het UMCG nabij de binnenstad te houden. Daar plukt de stad nu nog steeds de vruchten van.’


‘Ook het Damsterdiep is in 2012 gereed gekomen, na tegenvallers en nadat het allemaal veel te lang heeft geduurd. Maar dit voorjaar zal het nieuwe plein worden opgeleverd, en nu al is de Stad vanuit oostelijke richting eindelijk ook weer uitstekend bereikbaar.’

Tram

Over de tram merkte Hakvoort op het een goede zaak te vinden dat er nu eindelijk duidelijkheid is. ‘Het is slecht voor ondernemers als je niet weet wat er gaat gebeuren. Welnu: wat de tram betreft is er nu duidelijkheid. Die komt er dus niet. En dat betekent dat de Oosterstaat zich weer verder kan ontwikkelen. De Oosterstraat weet nu waar het aan toe is en kan in oude luister worden hersteld.’


Een andere ‘knoop’ is volgens Hakvoort het feit dat er na de grote politieke crisis van 2012 toch snel weer een nieuw college kon worden gevormd. En het is prettig dat men graag wil samenwerken te behoeve van de binnenstad’, zo betoogde Hakvoort. Wel zei hij te betreuren dat ondernemers in de Gelkingestraat en de Peperstraat werden overvallen door het bericht dat zij minder dan voorgaande jaren mee kunnen doen aan Koninginnedag, zonder dat daar met hen overleg over is gevoerd.