nieuws

02 nov 2012, 10:10

Groningen heeft hoge verwachtingen van windenergie

De provincie Groningen heeft hoge verwachtingen van windenergie nu het kabinet heeft besloten deze vorm van energiewinning sterk te bevorderen. Dat zou een gunstige ontwikkeling kunnen zijn voor de Eemshaven, als offshore haven waarvandaan de molens in onderdelen verscheept kunnen worden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

RWE/Essent en de provincie Groningen geven komen maandag alvast een ‘saluut aan windenergie’  in de Eemshaven. CEO Erwin van Laethem van Essent N.V. en gedeputeerde William Moorlag van de provincie Groningen brengen samen met twee basisschoolklassen uit Winsum in het zicht van twee nieuwe windturbines, met vermogens van ruim 6 megawatt, het ‘saluut’.

De twee windturbines zijn gerealiseerd in het hart van het Eemshavengebied. Offshore turbines, die op land zijn geplaatst om ervaring op te doen met bouw, beheer en exploitatie van de turbines, om ze uiteindelijk te bouwen in het door RWE geplande windpark-op-zee Nordsee Ost.

Na de ‘saluut’ handeling gaan de Provincie en RWE/Essent nader in op hun visie op windenergie in en voor de Provincie Groningen, zowel op land als op zee.