nieuws

06 mrt 2010, 10:10

Groningen heeft gekozen: harde keuzes liggen in het verschiet ( OPINIE)

Groningen heeft gekozen. Maar nu? Volgens oud-wethouder Klaas Swaak (PvdA) van Groningen liggen er hoe dan ook harde keuzes in het verschiet. Een van de molenstenen om de nek van Groningen is Meerstad, dat de gemeente nu al een miljoen euro per maand kost. Verder is er onzekerheid over Rijksbezuinigingen, en dan komen er het Forum en de tram ook nog bij. Dat stelt Klaas Swaak in onderstaande opiniebijdrage aan de GIC. Hij schrijft:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘De uitslag van de verkiezingen in Groningen spoort in grote lijnen met de landelijke ontwikkelingen. PvdA, SP en CDA hebben verloren. GL en de VVD hebben een beetje gewonnen en D66 en de Stadspartij zijn echte winnaars. Het effect van de tram en het Forum is alleen dat de huidige coalitie niet door kan gaan..Zij gaat terug van 24 naar 18 zetels en dat voedt de speculatie over de samenstelling van de nieuwe coalitie. Op de Groninger Internet Courant passeren al de varianten.

Wat gaat SP doen?


De lijstverbinding van de drie was gericht op voortzetting van de coalitie. Cruciaal voor de nieuwe samenstelling zal de houding van de SP zijn. Trekt zij zich terug - om zich in de oppositie te herstellen? - dan moeten de PvdA en GL met hun gezamenlijke 15 zetels naar twee coalitiegenoten uitkijken in het geval dat zij de VVD met 6 zetels uitsluiten.

Minstens vier

Een vierpartijencoalitie is in elk geval nodig voor een ruime meerderheid in de raad en dat is geen luxe bij de aanpak van de op de stad afkomende problemen.
Dat biedt de mogelijkheid tot heroverweging van gevoerd beleid, sterker het dwingt tot aanpassing. Tram en Forum zullen onvermijdelijk aan een blijvende discussie worden onderworpen en niet ontkomen aan een afweging ten opzichte van andere beleidsmaatregelen.

Veertig miljoen

De komende bezuinigingen spelen daarin een doorslaggevende rol. Het gaat om veertig miljoen zonder en om vijftig miljoen euro’s met uitgaven voor nieuw beleid.
Wat het moeilijk maakt om verkiezingsleuzen als sociaal en duurzaam te toetsen is onvoldoende kennis van en dus inzicht in beleidsrisico’s. Financiële transparantie ontbreekt en is misschien in dit stadium ook wel moeilijk te bieden.

Meerstad


Twee majeure beleidsmaatregelen die al genomen zijn en niet meer teruggedraaid kunnen worden zijn Meerstad en de Zuidelijke Ringweg. Voor Meerstad wordt maandelijks een miljoen euro uitgegeven en bij een vertraagde ontwikkeling van het gebied, zal dat bedrag allen maar oplopen. Van twaalf miljoen per jaar naar …?

Het aandeel van de stad in de aanleg van de nieuwe Zuidelijke Ringweg komt daarbij. Zonder de nog altijd vermijdbare uitgaven voor de tram en het Forum is dat al zorgelijk genoeg. Het zijn niet alleen de investeringen maar vooral de exploitaties daarvan die (op termijn) de gemeentebegroting zwaar belasten.

Minder ambtenaren?


De dekking wordt allereerst gezocht in terugdringing van het aantal ambtenaren. Alleen door natuurlijk verloop ontkomt de gemeente aan wachtgeldverplichtingen en (scholings)kosten voor de overgang naar een andere baan. Het is dus een riskante dekking – ook gezien de weinig hoopgevende ervaringen in het verleden.
Naast die dekking gaat het om het korten op voorzieningen – in de zorg, de cultuur, het welzijnswerk, het onderwijs en re-integratiebanen.


Alle partijen wensen de lasten voor de burgers niet te verhogen. De dekking van tekorten op de gemeentebegroting zoekt men daar dus niet in de eerste plaats.

Levensonderhoud duurder

Het beeld dat daarmee gepaard gaat is dat de burgers de komende jaren aan verarming zullen ontkomen. Maar wie niet meer onroerend zaak belasting gaat betalen, zal door bijv. het wegvallen van subsidies wel meer voor het lidmaatschap van de voetbalclub of het lesgeld van de muziekschool moeten betalen. Of het nu links om of rechtsom gaat: het levensonderhoud wordt duurder. En de kwellende vraag is in hoeverre de tram en het Forum dat mettertijd nog duurder zullen maken.


Harde keuzes liggen in het verschiet. Zouden de partijen zich daarover willen uitspreken?’’

Klaas Swaak

(Oud-wethouder cultuur en sociale zaken van Groningen)