nieuws

21 mrt 2002, 00:12

Groningen heeft 12 ‘risicovolle’ bedrijven

De provincie Groningen telt in totaal twaalf bedrijven met een groot risico op zware ongevallen. Dat is gebleken uit een inventarisatie van de provincie Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Deze twaalf bedrijven vallen onder een landelijke wet, het zogenaamde ‘Besluit Risico Zware Ongevallen’. Volgens die wet moeten de bedrijven met de hoogste risico’s zich houden aan tal van extra voorschriften om de risico’s van zware ongevallen zo klein mogelijk te houden. Uit een landelijk onderzoek van de Inspectie Milieuhygiëne is gebleken dat de provincie Groningen het toezicht op de twaalf meest risicovolle bedrijven goed heeft geregeld.