nieuws

16 sep 2010, 10:10

Handhaven nieuwe kraakwet heeft voor Groningen ‘lage prioriteit’

B en W van Groningen vinden dat aan het handhaven van de anti-kraakwet voorlopig lage prioriteit gegeven moet worden. Daarmee komt het college tegemoet aan de wens van de gemeenteraad, ook al is handhaving van de openbare orde meer een zaak van de burgemeester dan van de gemeenteraad. Een en ander blijkt uit onderstaande toelichting van B en W van Groningen. De handhaving van de Wet kraken en leegstand is de bevoegdheid van het Openbaar Ministerie en een taak van de politie. Dat betekent dat het Openbaar Ministerie verantwoordelijk is voor de uitvoering van de handhaving. Over de prioriteit die de handhaving krijgt vindt in oktober overleg plaats in het driehoeksoverleg tussen OM, politie en burgemeester. Tot die tijd blijft het huidige beleid gelden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Bij de gemeente Groningen zijn van verschillende kanten vragen binnen gekomen over de nieuwe Wet kraken en Leegstand die per 1 oktober 2010 in werking treedt. In het navolgende worden de zaken op een rij gezet.
- De gemeenteraad van Groningen heeft in juni 2010 een motie aangenomen waarin wordt gesteld dat in de gemeente Groningen de politie terughoudend moet zijn met uitvoering van de nieuwe wet Kraken en leegstand. Groningen moet zich aan de nieuwe wet houden die per 1 oktober ingaat, maar ‘binnen de wet’ hoeft de gemeente geen prioriteit aan de uitvoering te geven, aldus de indieners van de motie. Volgens hen heeft het kraken in Nederland tot nu toe ook voordelen gehad en fungeerde het als stok achter de deur tegen leegstand.
- Het college van B&W heeft in september 2010 in een brief aan de gemeenteraad aangegeven geen noodzaak te zien om een leegstandverordening in te voeren in de gemeente Groningen. Dit omdat er verwacht wordt dat de effecten van zo’n verordening ‘onvoldoende opwegen tegen de extra capaciteit die nodig is om de verordening naar behoren uit te voeren’.
- De handhaving van de Wet kraken en leegstand is de bevoegheid van het Openbaar Ministerie en een taak van de politie. Dat betekent dat het Openbaar Ministerie verantwoordelijk is voor de uitvoering van de handhaving. Over de prioriteit die de handhaving krijgt vindt in oktober overleg plaats in het driehoeksoverleg tussen OM, politie en burgemeester. Tot die tijd blijft het huidige beleid gelden.
- Gezien de motie die in juni in de gemeenteraad van Groningen is aangenomen en het voornemen dat het college van B&W heeft uitgesproken geen leegstandverordening in te stellen vindt het gemeentebestuur dat aan de handhaving van de Wet Kraken en leegstand een lage prioriteit gegeven dient te worden.