nieuws

10 dec 2013, 21:09

Groningen groot nieuw natuurgebied rijker ter grootte van 400 voetbalvelden in Westerwolde

Groningen heeft er in het oosten, in het fraaie Westerwolde een nieuw natuurgebied bij dat vrijdag officieel wordt opgeleverd. Het betreft het natuurgebied Ellersinghuizerveld in Westerwolde.Het Ellersinghuizerveld is een natuurgebied ter grootte van 400 voetbalvelden (265 hectare). In 2006 was de inrichting van het eerste deel (100 hectare) van het Ellersinghuizerveld klaar. Nu is ook de resterende 165 hectare ingericht.

 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het Ellersinghuizerveld maakt deel uit van het Natuurnetwerk Nederland, voorheen de Ecologische Hoofdstructuur. Ongeveer 40 hectare van het gebied komt in beheer bij twee particuliere grondeigenaren. Natuurmonumenten gaat de rest van het gebied beheren, in afstemming met Waterschap Hunze en Aa’s. De komende jaren kan zich hier natte natuur met heide ontwikkelen.

 

In het gebied zijn slenken gegraven en houtwallen en een bosbeek hersteld. Het gebied wordt aantrekkelijk voor planten en dieren zoals dopheide, klapekster en kraanvogel. Ook is er nu ruimte voor berging van overtollig water uit de omringende landbouwgebieden. Het inrichtingsplan is gemaakt door de gebiedscommissie Westerwolde in opdracht van de provincie Groningen. De inrichting van het tweede deel (165 ha) van Ellersinghuizerveld kostte 1,3 miljoen euro.