nieuws

15 jun 2011, 10:10

Groningen: 'Geen gesjoemel bij subsidie-aanvraag Grote Markt'

Er is geen sprake van dat er zou zijn gesjoemeld met de aanvraag van Europese subsidies voor de aanpak van de oostwand van de Grote Markt in Groningen. Dat laat de gemeente Groningen weten aan de GIC in reactie op suggesties van het CDA in Provinciale Staten van Groningen. Volgens de gemeente Groningen is een subsidie-aanvraag indertijd goedgekeurd en correct bevonden door het toenmalige college van Gedeputeerde Staten van Groningen, een college waar het CDA deel van uitmaakte.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het CDA in de Provinciale Staten stelde gisteren dat er mogelijk is gesjoemeld met de aanvraag van een Europese subsidie voor de aanpak van de oostwand van de Grote Markt. De partij vreest dat er bij de aanvraag regels zijn overtreden waardoor er mogelijk 8,8 miljoen euro onterecht aan Groningen is uitgekeerd.


Het ging om geld uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Alleen kleine projecten van maximaal 50 miljoen euro kunnen een beroep doen op subsidie uit het fonds. Met de aanpak van de oostzijde van de Grote Markt en de bouw van het Groninger Forum is een veel groter bedrag gemoeid: 146 miljoen euro.


Volgens woordvoerder Arda Klijnsma is er geen sprake van gesjoemel en is alles volgens de regels verlopen. Bovendien is door het Samenwerkingsverband Noord Nederland gecontroleerd of de aanvraag volgens de regels was.


‘Er is EFRO-subsidie aangevraagd voor de eerste fase. Dat was voor de aankoop en sloop en het bouwrijp maken van de oostwand. Daar was minder dan 50 miljoen euro mee gemoeid. Wij hebben indertijd overlegd met het toenmalige College van Gedeputeerde Staten van Groningen. Die waren akkoord met de aanvraag. Het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) heeft getoetst of de aanvraag conform de Europese regels was. En dat bleek het geval’, aldus mevrouw Klijnsma.


Volgens haar is het niet zo dat de gemeente Groningen het Grote Markt-project in stukken heeft geknipt om op die manier toch in aanmerking te komen voor subsidie. ‘Het was gewoon een eerste stap in de ontwikkeling van het totale gebied. Alles is volgens de daarvoor geldende regels verlopen’, aldus de woordvoerder.