nieuws

06 jul 2000, 00:12

Groningen geeft kinderen een kans

De gemeente Groningen wil van kinderen zelfstandige burgers maken. Dat staat in de Beleidsagenda kansenbeleid 2000-2001. De andere hoofddoelstelling van het beleid is om iedereen een startkwalificatie te geven. De gemeente pompt een kleine vijf miljoen in 29 onderwijsprojecten die de hoofddoelstellingen van het kansenbeleid moeten realiseren.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Beleidsagenda vloeit voort uit de nota “De kans van je leven”. Aanleiding voor deze nota was de Wet Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid, waarbij de verantwoordelijkheid hiervoor werd overgeheveld van het Rijk naar de gemeenten.