nieuws

03 sep 2008, 15:03

Groningen gaat strijd aan met drankmisbruik jongeren

De gemeente Groningen bindt de strijd aan met het excessief alcoholgebruik onder jongeren. De gemeente komt met een pakket van in totaal 45 maatregelen en activiteiten die het alcoholgebruik onder jongeren moeten terugdringen. Hierdoor moet het percentage 12 tot 15-jarigen dat alcohol gebruikt in 2011 met twintig procent zijn gedaald tot 62 procent, aldus een woordvoerder van de gemeente woensdag.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Als onderdeel van het pakket aan maatregelen worden er komende jaren voor ouders van drinkende kinderen informatieve ‘homeparty’s’ georganiseerd. Deze huiselijke bijeenkomsten, waarbij ook een voorlichter aanwezig zal zijn, zijn volgens de zegsman het best te vergelijken met de aloude Tupperware-party’s. Ook worden scholen in de gemeente opgeroepen extra alert te zijn op alcoholmisbruik onder hun leerlingen. Bij ziektemelding moeten de scholen bovendien verplicht gaan aangeven of er het vermoeden van drankmisbruik bestaat. Verder introduceert de gemeente het FRISS-feest, een feest zonder alcohol of drugs voor jongeren tot 16 jaar. Ook wordt er een jeugdboek uitgegeven en is er een jeugdtheaterproductie in voorbereiding.


Bij het opstellen van de maatregelen is er niet alleen nauw contact geweest met professionele organisaties en hulpverleners, maar ook met jongeren uit de gemeente. Het plan loopt tot 2011.