nieuws

06 jun 2002, 00:12

Groningen gaat privacy burgers beter regelen

B en W van Groningen hebben maatregelen genomen om de privacy van Groningse burgers nog beter te garanderen. Het betreft een nieuwe regeling voor de omgang met persoonsgegevens in de Gemeentelijke Basisadministratie.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het college van B en W heeft daartoe en speciale ‘beheersregeling voor de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) ‘ vastgesteld. Daarin is onder meer vastgelegd dat de gemeente in principe geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.
Als particulieren om informatie vragen benadert de afdeling Burgerzaken eerst de geregistreerden om wie het gaat. Zonder hun schriftelijke toestemming krijgen derden geen gegevens. Burgers kunnen de gemeente ook zelf om geheimhouding vragen. Dat kan door het invullen van een formulier. In dat geval zal de gemeente geregistreerden niet meer benaderen met het verzoek om gegevens door te mogen geven.