nieuws

27 mrt 2013, 21:09

Groningen gaat ‘Hotspots overlast’ aanpakken:onveilige plekken in de stad

Als gevolg van de aangenomen raadsmotie ‘Hotspots overlast’ gaat de gemeente Groningen het komend jaar extra aandacht besteden aan het aanpakken en beheersbaar maken van overlast in een groot aantal wijken. Het gaat daarbij om

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

het Noorderplantsoen, het Linnaeusplein, De Beren, Hanzeplein, Ebbingekwartier, Oosterhamerikzone, Harmoniecomplex, A-Kwartier, Martinikerkhof, Beijum-Oost. Afhankelijk van de soort overlast zal gecombineerde inzet plaatsvinden van gemeente, politie, straathoekwerk en stadstoezicht. Om vooral de drugscriminaliteit en drugsoverlast tegen te gaan treedt de politie repressief op tegen drugsoverlast en drugspanden. Gerichte controles van coffeeshops op aanwezige handelsvoorraad en leeftijd van bezoekers maken daar onderdeel van uit.

De maatregelen maken onderdeel uit van het Jaarplan Veiligheid Gemeente Groningen 2013. Groningen besteedt dit jaar een bedrag van 1,875 miljoen euro aan activiteiten op het terrein van veiligheid. Burgemeester Peter Rehwinkel: “Wij vinden de uitvoering van alle activiteiten uit ons veiligheidsbeleid van groot belang voor de stad en de wijken. Daarom hebben wij de gemeenteraad voorgesteld om ook voor 2013 deze middelen beschikbaar te stellen. Met het vaststellen van de begroting voor 2013 heeft de raad met hiermee ingestemd. Dat is goed nieuws voor alle Stadjers.”