nieuws

11 aug 2008, 23:11

Groningen gaat historisch kerkelijk erfgoed beter benutten: nieuw evenement

Het kerkelijk erfgoed in Groningen dat van een zeer hoog niveau is, wordt cultuurtoeristisch onvoldoende benut. Daar gaat vanaf eind deze maand iets aan gebeuren.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In 2007 heeft Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) een haalbaarheidonderzoek gedaan naar het project: ‘Kerken Kijken Groningen’ (analoog aan 'Kerken Kijken Utrecht'). ‘Kerken Kijken Groningen’ (werktitel) wordt een jaarlijks terugkerend project in de stad Groningen, waarbij een aantal kerken en de synagoge tijdens een aaneengesloten periode opengesteld worden voor publiek. Het doel van het project is het verbeteren van de zichtbaarheid en toegankelijkheid van het religieus erfgoed. Met dit project draagt SOGK bij aan de eigen doelstelling: het bevorderen van de belangstelling voor en het gebruik van de monumentale kerkgebouwen in Groningen.

De aanleiding voor het project vormt het feit dat het kerkelijk erfgoed in Groningen dat van een zeer hoog niveau is, cultuurtoeristisch en erfgoededucatief onvoldoende wordt benut. Dat deze benutting beter kan, blijkt uit een stad met een vergelijkbaar aanbod van binnenstadskerken. In de stad Utrecht draait al 25 jaar het project Kerken Kijken. Het project is zeer succesvol en wordt structureel ondersteund door de gemeente.

De deelnemende kerken in Groningen zijn: Der Aa-kerk, Remonstrantse kerk, Martinikerk, Lutherse kerk, Pepergasthuiskerk, Pelstergasthuiskerk, St Jozefkathedraal, Synagoge, Doopsgezinde kerk en de Russisch Orthodoxe kerk. De deelnemende religieuze gebouwen zijn in principe geopend van maandag tot en met zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur (met enkele uitzonderingen). Zo is de Synagoge gesloten op zaterdag en de Russisch Orthodoxe kerk is bijvoorbeeld alleen geopend op zaterdag. Als pilotperiode voor het project is gekozen voor zaterdag 30 augustus t/m zaterdag 13 september (Open Monumentendag). De gebouwen zijn dan (met enkele uitzonderingen) gratis toegankelijk

Het jaar 2008 is uitgeroepen tot Jaar van het Religieus Erfgoed. Dit heeft tot doel heeft door brede en specifieke publieksgerichte activiteiten de belangstelling voor en kennis van het religieus erfgoed in Nederland te vergroten en op die manier een duurzame toekomst voor het religieus erfgoed binnen onze huidige dynamische samenleving te bevorderen. Hiermee is het bij uitstek geschikt om als aftrapjaar van dit project te dienen.

Activiteiten in de deelnemende gebouwen
Een aantal kerken heeft aangegeven tijdens deze periode activiteiten te organiseren in ‘hun kerk’. Het kan zijn dat hiervoor een bijdrage wordt gevraagd. Zo is er in de Remonstrantse kerk een expositie van de kunstenaarsvereniging De Nieuwe Ploeg met werk van onder andere Reinier van den Berg, Annelies Gommer, Marten van Holten, Mary Velthoen, Aly van der Wal en Peter Wortel. T.z.t. zullen alle gegevens ook gepubliceerd worden op de website van de SOGK: www.groningerkerken.nl.