nieuws

22 jan 2010, 09:09

Groningen en Grootegast gaan samenwerken bij toetsing bouwaanvragen

De gemeente Groningen heeft wat te veel capaciteit, en Grootegast te weinig. Dat was voor beide gemeenten aanleidig om eens te kijken of ze om samen zouden kunnen werken. Wethouder Harmke van der Sluis van Grootegast en wethouder Frank de Vries van Groningen hebben nu een overeenkomst getekend die regelt dat de komende twee jaar de bouwaanvragen van de gemeente Grootegast in Groningen getoetst worden. De beide gemeenten zijn de overeenkomst aangegaan omdat in de Grootegast onvoldoende technische kennis aanwezig is en in Groningen het aantal ingediende bouwaanvragen terugloopt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:


Het gaat om het toetsen van bouwaanvragen aan het Bouwbesluit. De verwachting is dat het jaarlijks om zo’n 70 tot 100 bouwaanvragen gaat. Het gaat om aanvragen van nieuwbouwwoningen, woongebouwen en utiliteitsbouwwerken. De gemeente Groningen brengt de kosten op uurbasis in rekening bij Grootegast. De kosten worden gedekt door de bouwleges. Er is sprake van een kostenneutrale overeenkomst.

Na het tekenen van de overeenkomst overhandigde Harmke van der Sluis direct drie bouwaanvragen aan Frank de Vries. Het gaat om een eengezinswoningen en grootegast en twee in Opende.

In een eerdere stadium is de mogelijkheid besproken om de gehele (bouw)vergunningverlening uit te besteden aan Groningen. Dit werd als een stap te ver beoordeeld, zodat nu is gekozen voor de variant van het toetsen op het Bouwbesluit. Mocht de samenwerking goed verlopen kan naar een intensievere samenwerking worden gekeken.

De problematiek in Grootegast van het onvoldoende technische kennis in huis hebben, speelt in meerdere kleine gemeenten. Door de samenwerking met Grootegast kan Groningen ervaren of zij de diensten en kennis aan meer gemeenten kan aanbieden. De samenwerking is in lijn met de gedachte dat stad en Ommeland elkaar van dienst zijn.