nieuws

23 feb 2003, 00:12

Groningen en Friesland gaan jacht samen regelen

De provincies Groningen en Friesland hebben besloten geld te reserveren voor de oprichting van Faunabeheereenheden. Dat is een samenwerkingsverband van jagers, grondeigenaren, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en provincies waarin afspraken worden gemaakt over de jacht. In het noorden komen drie verschillende Faunabeheereenheden, maar ze worden aangestuurd vanuit een gezamenlijk secretariaat.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens een woordvoerder van de provincie Groningen kunnen met een Faunabeheereenheid afspraken worden gemaakt over een zo optimaal mogelijk wildbeheer. De Faunabeheereenheid kan jagers vragen actief te worden in gebieden waar dieren zorgen voor landbouwschade of het verkeer in gevaar brengen.
De Faunabeheereenheden krijgen als taak de bestrijding van wildschade voor meerdere jaren te regelen, op basis van een door de provincie goedgekeurd faunabeheerplan. Momenteel kan er alleen op beschermde diersoorten die overlast veroorzaken worden gejaagd wanneer het college van Gedeputeerde Staten daarvoor toestemming verleend. ‘Maar in een Faunabeheereenheid kunnen we veel planmatiger te werk gaan en alle belangen zorgvuldig tegen elkaar afwegen, met alle belanghebbenden’, aldus een woordvoerder van de provincie Groningen.