nieuws

03 jun 2008, 10:10

Groningen en Drenthe zetten betaling aan Arriva stop

Het OV-bureau Groningen Drenthe heeft haar betalingen aan vervoersbedrijf Arriva stopgezet. Het bureau wordt aangestuurd door beide provincies en de gemeente Groningen en is verantwoordelijk voor de uitbesteding van het openbaar vervoer. De betalingen aan het vervoersbedrijf à 300.000 euro per dag zullen worden ingehouden zolang de algehele stakingen voortduren.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Naast het inhouden van de betalingen onderzoekt de provincie Groningen nog de mogelijkheid van een kort geding tegen de werkgevers en werknemers in het openbaar vervoer. Woensdagavond wordt bekend of het kort geding doorgang zal vinden.

Het einde van de stakingen in het openbaar vervoer zijn ondertussen nog niet in zicht. Maandagavond reageerden de bonden lauw op een loonbod van de werkgevers. De laatste boden een structurele loonsverhoging van 5 procent per jaar en 3 procent extra op incidentele basis. Deze loonsverhoging kan structureel worden, als de deelnemers aan de cao-onderhandelingen het eens kunnen worden over een meer flexibele vorm van werken, een afkoopregeling voor atv-dagen en aangepaste roosters.