nieuws

29 mei 2001, 00:12

Groningen biedt zich pijlsnel aan als vestigingsplaats popacademie

Hogescholen in de Randstad voelen niets voor de vestiging van een popacademie in Leeuwarden. Maar tegen de komst van zo’n academie naar Groningen hebben ze geen bezwaar. Oud-wethouder H. Pijlman, nu bestuurslid van de Hanzehogeschool, heeft Groningen dan ook pijlsnel gekandideerd als vestigingsplaats voor de popacademie.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Hogescholen in Nederland zijn elkaar in de haren gevlogen over de komst van een nieuwe popacademie. Leeuwarden heeft het initiatief genomen tot zo'n popacademie, maar de hogescholen in de Randstad vinden het onzin om zo'n academie in Leeuwarden te plaatsen. Zij hebben daarom bezwaar aangetekend tegen Leeuwarden als vestigingsplaats. Dat bezwaar is goedgekeurd. Daarop heeft de Hanzehogeschool in Groningen gevraagd om deze popacademie dan maar in Groningen te vestigen.
Daartegen heeft een arbitragecommissie die was ingesteld na het protest van de HBO-opleidingen in Alkmaar, Amsterdam, Arnhem en Den Haag geen bezwaar. Dit omdat er in Groningen wel, en in Leeuwarden geen muziekopleidingen zijn gevestigd die de pop-opleidingen kunnen versterken. Het is de eerste pop-academie van Nederland. Wel bestaat er in Tilburg al een rock-academie. Daar is men blij met de komst van de popacademie in Groningen omdat er voor Tilburg veel meer belangstelling is dan er studentenplaatsen beschikbaar zijn.