nieuws

12 jun 2001, 00:12

Groningen betrekt burgers massaal bij nieuwe Grote Markt-plannen

De gemeente Groningen gaat de inwoners van de noordelijke hoofdstad massaal betrekken bij de ontwikkeling van een nieuw plan voor de Grote Markt. Een brede maatschappelijke discussie moet de basis vormen voor een nieuw plan voor de Grote Markt waarin de meeste Stadjers zich zullen herkennen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Een forum van bijna vijftig deskundigen zal zich buigen over een nieuwe aanpak voor de problemen waar het plein op dit moment mee kampt. Middels enquêtes in lokale kranten en een site op internet kunnen de Groningers zelf suggesties doen hoe het stadshart kan worden verbeterd. ,,Wanneer alle ideeën worden meegenomen in een nieuw plan levert dat natuurlijk geen garantie op dat een referendum voorkomen kan worden”, erkent gemeentelijk projectleider Chris Vogelzang. ,,De kans is echter wel groter dat een meerderheid van de bevolking het nieuwe initiatief zal steunen.”
De bevolking verwierp tijdens een referendum op 21 februari met een ruime meerderheid een initiatief van het gemeentebestuur voor een grootscheepse renovatie van het stadshart. Het grootste struikelblok voor de tegenstanders was een ondergrondse parkeergarage onder de Grote Markt. Bovendien zou de antieke Martinikerk volgens verscheidene experts grote risico’s op beschadiging lopen. De gemeente stelde na de nederlaag al niet bij de pakken neer te gaan zitten en een nieuw, democratischer ontwikkeld plan te willen ontwikkelen.