nieuws

02 okt 2001, 00:12

Groningen Airport Eelde wil convenant met buurtbewoners

De luchthaven Groninger Airport Eelde werkt aan een convenant met omwonenden over het zo veel mogelijk verminderen van overlast en over het tijdig informeren van buurtbewoners over nieuwe ontwikkelingen. Doel er van is te komen tot een meer harmonieuze verhouding met omwonenden van de Drents-Groningse luchthaven.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Die verhouding tussen de luchthaven en een deel van de omwonenden is verslechterd sinds Groningen Airport Eelde werkt aan uitvoering van plannen voor een verlenging van de start- en landingsbaan. Volgens veel omwonenden geeft die langere baan extra vliegverkeer en daarmee ook extra overlast. Volgens directeur Jeroen Meulendijks van Groningen Airport Eelde heeft de luchthaven daarom besloten te werken aan een verbetering in de relatie met de omwonenden.
‘Het is niet zo dat we streven naar minder luchtverkeer. Onze ambitie is nu eenmaal het optimaal exploiteren van de luchthaven. Maar dat neemt niet weg dat we wel graag de omwonenden zo snel mogelijk informeren over overlast of wanneer er bij het onduidelijkheid bestaat over aanvliegroutes. Daar willen we graag een dialoog met hen over aangaan en de afspraken vastleggen in het convenant’, aldus de luchthaven-directeur.