nieuws

16 mei 2011, 13:01

Groningen Airport Eelde: stagnatie door onzekerheid baanverlenging

De noordelijke luchthaven Groningen Airport Eelde heeft het aantal passagiers in 2010 zien dalen met acht procent. Dat jaar leed de luchthaven een verlies van 440.000 euro, maar dat verlies was minder groot dan het jaar daarvoor, 2009. Toen bedroeg het verkies nog ruim 500.000 euro. De afname van het verlies in 2010 was een gevolg van een verlaging van de personeelslasten. Dat staat in het jaarverslag over 2010 dat maandag door Groningen Aiport Eelde werd gepresenteerd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens de directie wordt de bedrijfsvoering aanzienlijk gehinderd door voortdurende onduidelijkheid over een verlenging van de start- en landingsbaan. De luchthaven hoopt door een verlenging van die baan meer reizigers te kunnen vervoeren vanaf Eelde, ook na nieuwe vakantiebestemmingen. De Raad van State moet echter nog een definitieve beslissing nemen over bezwaarprocedures en tot zo lang kan de baan niet verlengd worden.

‘De vertraging in de aanleg van de baanverlenging waarmee de luchthaven wordt geconfronteerd keert zich tegen de ontwikkeling van de luchthaven. Nieuwe verbindingen komen nauwelijks tot stand en enkele vakantiebestemmingen staan onder druk. Groningen Airport Eelde kan daardoor niet adequaat inspelen op ontwikkelingen in de markt’, aldus het jaarverslag.

Volgens de luchthaven is die vertraging is de belangrijkste oorzaak van de afname met 8% van het aantal passagiers dat gebruik heeft gemaakt van de luchthaven.

Een verdere verbetering van het resultaat mag zolang de baanverlenging niet is gerealiseerd niet worden verwacht. Maar na baanverlenging is voor de langere termijn het perspectief voor de luchthaven positief.