nieuws

15 dec 2010, 13:01

Groningen acht zichzelf kansrijk in juridisch conflict in Forum

Rehwinkel neemt juridische stappen tegen het provinciebestuur wegens het niet nakomen van eerder gedane toezeggingen. ‘Wij moeten ons nu oriënteren in juridische zin. Op dit moment hebben wij al vernomen dat onze juridische kant sterk is,’ aldus burgemeester Rehwinkel.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Burgemeester Peter Rehwinkel liet tijdens de wekelijkse persconferentie van B&W weten te hopen op een debat in de gemeenteraad waar men niet alleen zijn gelijk uit het verleden mee probeert te halen, maar de belangen van de stad voorop stelt. ‘Het gaat hier niet alleen om het forum, maar om de belangen van de stad.’

De gemeente is van plan de kosten van de vertraging in rekening te brengen bij de provincie. Kosten van de vertraging voor claims en investeringen liggen op ongeveer zes a zeven miljoen euro. Verwervingskosten, plankosten en aankopen kosten lopen op in de tientallen miljoenen euro’s. Per maand kost de vertraging vijf a zeshonderdduizend euro per maand.