nieuws

17 feb 2011, 11:11

Groningen: 950.000 euro voor slankere kinderen

B en W van Groningen willen 945.000 euro uittrekken voor maatregelen tegen overgewicht bij Groningse kinderen. Het geld is bestemd voor het voortzetten van het speciale programma Bslim2.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het college van B&W van Groningen heeft besloten om het sportieve leefstijlproject Bslim te verlengen tot 1 januari 2013. Ondanks het beeindigen van de NLA (Nieuw Lokaal Akkoord)-bijdrage en provinciale- en rijkssubsidies gaat het project in aangepaste vorm verder. Bslim2 richt zich vooral op basisschoolkinderen van 4-12 jaar en VMBO-scholieren tot 15 jaar. De kosten van Bslim2 voor de komende twee jaar bedragen € 948.000,-

Met speerpunten als “City of Talent” en “Healthy Aging” wil het college van B&W via dit project blijvend inzetten op een sportieve leefstijl voor de jeugd met alle kansen om sportieve talenten te ontwikkelen en te ontplooien. Naast de doelstelling dat meer kinderen structureel gaan bewegen en zich bewust worden van het belang van een gezonde levensstijl is ook de stijgende trend van overgewicht bij jongeren een belangrijke aanleiding voor Bslim2.

Succesformule
Bslim1 heeft in de afgelopen 4 jaar in vier van de negen Groningse wijken zo’n 80.000 sportimpulsen aangeboden aan kinderen (4-12 jaar) en jongeren tot 15 jaar. Veel ouders en scholieren zijn in aanraking gekomen met de thema’s: gezond eten, veel bewegen, vaak sporten, lidmaatschap van een sportvereniging en eerlijk spelen (fair play). Hiermee zijn ook de belangrijkse doelstellingen van het project Bslim(1) behaald.

Bslim2
Bslim2 kenmerkt zich door een efficiëntere werkwijze en eenvoudiger structuur, waarbij de nadruk ligt op het organiseren van zo veel mogelijk activiteiten voor de doelgroep. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het regelmatig aanbieden van een sportinstuif voor scholieren, het opvullen van schoolpauzes met beweegmomenten, en het doorverwijzen van kinderen met een motorische beperking naar MRT-lessen (Motorische Remedial Teaching).

Bslim2 onderscheidt zich van Bslim1 doordat de gemeente Groningen sportverenigingen in de Stad nadrukkelijker wil betrekken bij sport-en beweegactiviteiten tijdens en na schooltijd. Ter ondersteuning en versterking van de verenigingen zet de gemeente Bslim-verenigingscoaches in. Bovendien wil de gemeente Groningen op basis van de nieuwe aanpak in gesprek met de basisscholen om het niveau van het bewegingsonderwijs te verbeteren. Hierbij zijn de partners (gemeente Groningen, scholen, sportverenigingen, Huis voor de Sport Groningen, MJD, Hanze Instituut voor Sportstudies) gezamenlijk verantwoordelijk voor een goed bewegingsaanbod in de wijk.

In 2012 neemt de gemeente Groningen een besluit over de voortzettting van het project Bslim2 afhankelijk van de dan beschikbare middelen.