nieuws

20 mrt 2003, 00:12

Gronddepot Ennemaborg wordt geschikt gemaakt voor oeverzwaluwen

De Stichting Het Groninger Landschap zal deze week bij de kruising Turflaan/Rijslaan het resterende gronddepot dusdanig inrichten dat het aan oeverzwaluwen broedgelegenheid biedt. De grond uit het gronddepot is afkomstig uit de natuurplas die begin jaren negentig is aangelegd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De oeverzwaluwen zullen begin april terugkeren uit Afrika. Jaarlijks broeden de vogels op deze locatie. Als in 2004 alle teelaarde, zwarte grond, door de aannemer is opgehaald zal de Stichting Het Groninger Landschap een permanente wal oprichten bestaande uit mineraal zand. Oeverzwaluwen eten met name insecten als muggen en vliegjes.