nieuws

21 feb 2010, 20:08

GroenLinks Groningen: 'Niet investeren in de regiotram en de Oostwand/het Forum heeft ook risico's'

De fractie van GroenLinks is zeer tevreden over haar deelname aan het college van B en W van Groningen, de afgelopen vier jaar. Volgens lijsttrekker Matthias Gijsbertsen maakt het wel degelijk veel uit of GroenLinks wel of niet deelneemt aan een college van B en W in Groningen. Zo is Groningen hard op weg om de duurzaamste stad van Nederland te worden. De komende vier jaar wil hij opnieuw graag deelnemen aan een college. Dat blijkt uit onderstaand interview met Gijsbertsen, in het kader van een serie e-mail interviews met lijsttrekkers. Eerder kwamen al de lijsttrekkers van PvdA, Stadspartij, ChristenUnie en D66 aan het woord,

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Wat zijn de zaken waar GroenLinks met de meeste tevredenheid op terugkijkt, de afgelopen vier jaar? Wat heeft GroenLinks bereikt?

Dit college heeft een omslag gemaakt op het gebied van milieu en duurzaamheid. Groningen is bijna de duurzaamste stad en op weg om in 2025 CO2-neutraal te worden. Dat lukt bijvoorbeeld door gebouwen in de stad energiezuiniger te maken, het fietsen te stimuleren door de aanleg en verbetering van fietsverbindingen, en door de stad te vergroenen.
Ook het sociaal beleid is flink verbeterd. We hebben bijvoorbeeld de bijzondere bijstand verruimd en de schuldhulpverlening uitgebreid. Zo zorgen wij beter voor de kwetsbare groepen in de stad. Tegelijkertijd zijn we aan de slag gegaan om mensen via een persoonlijke benadering de arbeidsmarkt op te helpen, en met succes.
Maar er zijn nog veel meer successen; zo is GroenLinks Fairtrade-stad geworden, zijn er stopverboden bij scholen ingevoerd en is er veel geinvesteerd in cultuur.


Waren er ook zaken die u graag had willen realiseren, maar die niet gelukt zijn?

We hadden graag meer stappen willen maken met duurzame energie. Ook was ik graag al verder geweest met de investeringen in het Ebbingekwartier. Het Ebbingekwartier heeft echt een opknapbeurt nodig. Samen met ondernemers en de creatieve sector moeten we daar aan blijven werken.

Kan GroenLinks veel betekenen in een college met ook vrij sterke partners als PvdA en SP? Is GroenLinks niet een beetje ondergesneeuwd?

De resultaten die ik noemde laten al zien dat we zeker niet zijn ondergesneeuwd. Als je ons programma van vier jaar geleden bekijkt, durf ik te zeggen dat we gedaan hebben wat we destijds beloofd hebben.

Sinds de plannen zijn gemaakt voor het Forum en de Regiotram is er natuurlijk wel erg veel gebeurd in de wereld, zoals de Kredietcrisis. Kan Groningen zich beide projecten nu nog wel permitteren?


Er is voor beide projecten veel gespaard en ook is het meeste geld afkomstig uit andere bronnen dan de gemeentekas. Maar natuurlijk is de situatie veranderd, we moeten dan ook steeds blijven kijken of het haalbaar is en we geen onnodig grote risico's nemen. Niet investeren in de regiotram en de Oostwand/het Forum heeft ook risico's, maar die liggen verder in de toekomst. Groningen moet aantrekkelijk blijven, voor onze eigen inwoners, voor toeristen, voor werkgevers, voor consumenten uit de regio. Dat is de basis voor onze Groningse stadseconomie en dat maakt investeren, ook in crisistijd, noodzakelijk.

Wat is er op tegen om meer commercie toe te staan in het Forum? Hoe meer de markt doet, hoe minder de gemeente er in hoeft te steken, geld dat ook elders in cultuur gestoken kan worden. Oud PvdA-wethouder van cultuur Klaas Swaak liet onlangs nog weer eens weten dat cultuur het slachtoffer dreigt te worden van het Forum. Wat vindt u daar van?

Klopt, hoe meer de markt doet, hoe beter. Het punt is echter dat commerciele partijen niet wilden investeren in de Oostwand. Er zijn geen bezoekersstromen, er komt geen ontwikkeling op gang. Dan moet je als overheid zelf het initiatief nemen, want zo’n doodse plek middenin het centrum is niet goed voor de stad. Met het gemeentelijke geld in het Forum hebben we grote private investeringen in de oostwand uitgelokt. In die Oostwand komen straks winkels en horeca. En er komt een heel nieuw stukje binnenstad met de Nieuwe Markt. Er is inmiddels ook al commerciele interesse in de Noordwand dankzij deze investeringen. Maar dit gebeurt dus allemaal wel dankzij gemeentelijke investering in het Forum.
Overigens komt er ook commercie in het Forum, zoals horeca. Het Forum mag tot slot absoluut niet leiden tot verschraling van het verdere culturele aanbod.

De komende jaren zal er bezuinigd moeten worden. Kan GroenLinks aangeven hoeveel dat ongeveer moet worden en waar dan met name bezuinigd zal moeten worden?

Het is op dit moment nog niet helemaal duidelijk hoe groot de bezuinigingsopdracht zal zijn. Dat hangt af van de rijksbezuinigingen en die zijn nog niet bekend. De inschatting is dat het rond de 35 á 40 miljoen zal zijn. We zullen als eerste gaan kijken naar de eigen organisatie: van het aantal wethouders tot het uitvoerend niveau. Daar is heel veel winst te behalen. Verder moet goed gekeken worden naar alle grote projecten. Voor ons geldt wel: de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten, dus het sociaal beleid is van groot belang. We willen ook verder bouwen aan een duurzame stad en economie.

Is het voor GroenLinks denkbaar om ook met andere partijen samen te werken, behalve PvdA en SP?


Natuurlijk, ook in de vorige raadsperiode hebben we met andere partijen in een coalitie gezeten. Het gaat straks om de verkiezingsuitslag, en vervolgens om de vraag met wie we het beste onze programmapunten kunnen realiseren. Het is wel zo dat we heel tevreden zijn met de resultaten van deze coalitie.

Wat hoopt u vooral te kunnen realiseren, de komende vier jaar in Groningen?


We willen, ondanks de bezuinigingen die op ons afkomen, het huidige sociaal beleid zoveel mogelijk in stand houden en we willen het duurzaamheidsbeleid voortzetten. Zover de financiele situatie het toelaat, willen we ook verder bouwen aan de stad. Om onze voorzieningen overeind te houden moet Groningen ook in de toekomst aantrekkelijk en bereikbaar blijven. De Regiotram, het Forum, meer en betere studentenhuisvesting, goede culturele voorzieningen, goed onderwijs; dat is allemaal van belang.

Kunt u deze zin afmaken: ''Ik zou graag nog willen opmerken dat......."

Het verleidelijk is om in deze crisistijd wat somber te worden. Er is ook reden toe, want het wordt echt niet makkelijk de komende jaren. Maar het is ook nodig dat we naar de toekomst van de stad blijven kijken. En dat we doen wat we nog kunnen om ervoor te zorgen dat Groningen straks, na de crisis, voorbereid is op de toekomst.