nieuws

06 jan 2003, 00:12

GroenLinks wil opheldering fout Groninger Kredietbank

De gemeenteraadsfractie van GroenLinks heeft het College van B&W van Groningen opheldering gevraagd over de fouten die de Groninger Kredietbank - volgens haar - heeft gemaakt bij het verstrekken van weekgeld.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Vorige week hebben, volgens een bericht in het Dagblad van het Noorden, een groot aantal minima (zes-tot zevenhonderd), door een fout bij de dienst SOZAWE hun weekgeld niet ontvangen. Binnen deze groep heeft een groot deel van de mensen een schuldsaneringsregeling en zijn buitengewoon afhankelijk van het bedrag per week.
GroenLinks betreurt het zeer dat deze fout gemaakt is en wil weten hoe dit heeft kunnen gebeuren. Immers met name deze groep en ook nog tijdens de feestdagen mag niet gedupeerd worden door fouten met hun uitkering. We hebben waardering voor de oplossing om op korte termijn om de mogelijkheid te bieden om het weekgeld contant af te halen, maar dat neemt niet weg dat dit soort fouten niet gemaakt mogen worden.