nieuws

15 feb 2014, 11:11

GroenLinks wil meer geld voor armoedebestrijding

De 1,8 miljoen euro die door het kabinet beschikbaar is gesteld voor het bestrijden van armoede, wordt volgens GroenLinks 'weggesluisd' door het college van B&W. Volgens GroenLinks zet het college maar zes ton van het verkregen budget in voor armoedebestrijding. Fractievoorzitter Mattias Gijsbertsen wil volgende week in de raad voorstellen om het armoedegeld alsnog voor dat doel te reserveren.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In november sprak de gemeenteraad uit dat al het extra armoedegeld van het Rijk voor dat doel bestemd moet blijven. ‘Het college heeft dit echter met een boekhoudkundige manoeuvre vermeden. Enerzijds wordt het rijksgeld voor armoedebestrijding uitgegeven, anderzijds is het grootste deel van dat bedrag uit de bestaande armoedebudgetten verwijderd. Het college zegt dat het zes ton uittrekt voor armoedebeleid, maar sluist in plaats daarvan juist 1,2 miljoen euro weg’, stelt GroenLinks in een persbericht.

GroenLinks wil in crisistijd met dreigende bezuinigingen op sociaal beleid het geld blijven reserveren voor armoedebestrijding. Volgens de partij kan het in ieder geval op steun rekenen van de PvdA, de SP,  de Stadspartij en de ChristenUnie.