nieuws

06 feb 2013, 21:09

GroenLinks wil eenzaamheid en zelfdoding in Groningen aanpakken

De factie van GroenLinks in Groningen wil dat het college de komende jaren van het thema eenzaamheid een prioriteit maakt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Zo moet er volgens de fractie inzichtelijk worden gemaakt wat er op dit moment allemaal gebeurt om eenzaamheid te voorkomen. Op voorstel van GroenLinks heeft de gemeenteraad het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar zelfdoding en eenzaamheid. Daaruit blijkt dat 1 op de 10 Stadjers van 50 jaar en ouder te kampen heeft met gevoelens van (zeer) ernstige eenzaamheid. GroenLinks wil dat de gemeente samen met alle betrokken organisaties en instellingen zoekt naar de mogelijkheden om daar wat aan te doen.

‘We weten dat eenzaamheid kan leiden tot depressies en nadelig uitwerkt op de gezondheid’, aldus raadslid Kris van der Veen. ‘In Groningen zijn bij de aanpak van eenzaamheid veel organisaties, instellingen en beroepskrachten betrokken, die allemaal goed werk doen. Uit onderzoek blijkt echter dat de meeste geboden hulp bij eenzaamheid niet effectief is.  Het lijkt ons daarom goed om met hen te bezien wat eenzaamheid nou precies is, wat er allemaal wordt gedaan en hoe we dat kunnen versterken.’

GroenLinks zal het voorstel woensdag doen bij de bespreking van het rapport ‘Onderzoek naar zelfdoding in Groningen’ in de raadscommissie Onderwijs & Welzijn.