nieuws

24 okt 2007, 21:09

GroenLinks wethouder zorgt voor “verkeerschaos in Groninger binnenstad”, zegt VVD

De Groningse wethouder van verkeer en vervoer Karin Dekker heeft het helemaal verbruid bij de VVD in de Groningse gemeenteraad. Volgens de fractievoorzitter van die partij, mevrouw Betty de Boer, zorgen verkeersmaatregelen die Karin Dekker voorstelt – zoals het autovrij maken van de Steentilstraat – tot “verkeerschaos in binnenstad-zuidoost”. Ook stelt De Boer dat het linkse college in Groningen de vrijheid van de gemeenteraad wil inperken door flink te bezuinigen op het geld dat beschikbaar was voor nieuw beleid.De pittige kritiek is te lezen in de VVD weblog in de Digitale Stad Groningen. Mevrouw De Boer:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

,,Twee van de bezuinigingsvoorstellen van dit college voor de periode 2007-2010 hebben betrekking op het volgende:


1. Budget incidenteel beleid moet worden ingeperkt van 3,85 miljoen Euro naar 1 miljoen Euro.


2. Niet toevoegen inzet schone lei aan de incidentele ruimte voor nieuw beleid. Het bedrag wordt op 400.000,- Euro gezet.”


“Net zo goed als we het niet eens zijn met het afwentelen van de bezuinigingen op de mensen in de stad (o.a. verhoging onroerendzaakbelasting, invoering reclamebelasting -waarbij de kosten om te innen niet in verhouding staan tot de opbrengsten -, verhoging parkeren buurtstallingen, sluiting loket Hoogkerk), is de VVD fractie het niet eens met het inperken van de eigen beleidsruimte van de raad. En dit alleen maar om ‘leuke hobbies’ van een bepaalde wethouder te kunnen uitvoeren zoals het terugbrengen van de twee rijbanen op de Diepenring naar één rijbaan, kosten vanaf 10 miljoen Euro. “ ,,Dit laatste kost nog veel meer nu de Groen Links wethouder van Verkeer en Financiën (!) ook de beter renderende parkeerplaatsen van de binnenstad wil weghalen langs de Diepenring. Wat eigenlijk curieus is dat deze wethouder deze voorstellen - waaronder ook bijvoorbeeld het autovrij maken van de Steentilstraat - tijdens deze collegeperiode in gang wil zetten. Dat wil zeggen als de werkzaamheden aan de parkeergarage van het Damsterdiep nog in uitvoering zijn. Dit is niet slim en zal leiden tot een vergroting van de verkeerschaos in de binnenstad Zuid-oost. Is het nu of nooit voor deze wethouder?”
“Samenvattend, de voorstellen van dit linkse college zijn (onder andere) uitermate slecht voor de portemonnee van de mensen in de stad en voor de zeggenschap van de raad. En waarom zo’n haast met bepaalde maatregelen? “