nieuws

30 okt 2007, 10:10

GroenLinks wethouder Groningen krijgt geen steun voor invoering reclamebelasting

De meeste fracties in de Groningse gemeenteraad voelen weinig voor het invoeren van reclamebelasting. Dat bleek bij de bespreking van de bezuinigingsvoorstellen in de vergadering van de raadscommissie Financiën en Veiligheid. Het betreft een voorstel van wethouder van financiën Karin Dekker (GroenLinks). Woensdag 31 oktober komt de kwestie formeel aan de orde tijdens de komende gemeenteraadsvergadering. Dan staat ook de nieuwe wijk Meerstad op de raadsagenda.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De gemeenteraad van Groningen bespreekt woensdag 31 oktober de bezuinigingsvoorstellen voor de periode 2007-2010. Het college van burgemeester en wethouders heeft een pakket maatregelen voor bezuinigingen en extra inkomsten gepresenteerd van in totaal acht miljoen euro op de begroting. Andere punten op de agenda zijn onder meer het dierenwelzijnsbeleid, de herschikking van sportvelden en de bestuursvorm van de nieuwe wijk Meerstad. Deze ligt voor een deel op grondgebied van Groningen en voor een deel op grondgebied van Slochteren. Het raadsdebat is vanaf 16.30 uur live te volgen via www.gemeenteraad.groningen.nl

Met het invoeren van reclamebelasting hoopt het college 300.000 euro aan extra inkomsten binnen te halen. Daartegenover staat 100.000 euro aan kosten om de belasting te innen. De fracties van de PvdA, VVD, CDA, Student en Stad, D66, ChristenUnie en Stadspartij keerden zich tegen het voorstel van wethouder Dekker. De fracties vinden dat weinig efficiënt en willen bovendien ondernemers niet met deze extra last opzadelen.

Ook bleek een aantal fracties kritisch over het voorstel om het burgerzaken loket Hoogkerk. Sluiting betekent een achteruitgang in service voor de inwoners van Hoogkerk en omliggende wijken. Ook twijfelen zij of € 70.000,- bespaard kan worden op personeelskosten, omdat het werk wat nu in Hoogkerk gebeurt straks op de centrale locatie aan de Kreupelstraat moet plaatsvinden. De voorstanders wijzen erop dat andere delen van de stad ook geen eigen loket hebben en dat de meeste burgers hooguit één of twee keer per jaar naar burgerzaken gaan.