nieuws

18 mrt 2003, 00:12

Groenlinks vreest aantasting Hunzezone door bedrijfsgebouwen Eemspoort

De fractie van GroenLinks in de gemeenteraad van Groningen heeft vragen gesteld aan het college van B&W over de mogelijke aantasting van de beeldkwaliteit van de Hunzezone door ‘storende bedrijfsgebouwen’ aan de rand van bedrijventerrein Eemspoort.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Hunzezone , bestaande uit een oude meander van de rivier de Hunze, is al enige tijd ingericht als ecologische zone met bijzondere landschappelijke kwaliteiten. Met name deze laatstgenoemde kwaliteiten dreigen nu aangetast te worden door opvallende, storende bedrijfsgebouwen langs de rand van Eemspoort. Eemspoort grenst hier direct aan de Hunzezone. In het bestemmingsplan is aangegeven dat de bedrijfsgebouwen langs de Hunzerandweg er representatief uit moeten zien. Volgends omwonenden houden bedrijven hier in de praktijk weinig of geen rekening mee. Omdat B&W volgens het bestemmingsplan Eemspoort de bevoegdheid hebben om nadere eisen te stellen aan de representativiteit van bedrijfsgebouwen, vraagt GroenLinks B&W om nu gebruik te maken van deze bevoegdheid. Het zou zonde zijn als het mooie uitzicht van de Hunzezone verpest zou worden door opvallende, storende bedrijfsgebouwen aan de overkant.