nieuws

13 nov 2001, 00:12

GroenLinks: ‘Provincie moet aanbestedingen in bouw onderzoeken’

De fractie van GroenLinks in Provinciale Staten van Groningen vindt dat het College van GS een onderzoek moet instellen naar het aanbestedingsbeleid van de provincie in de afgelopen jaren. Daar moet ook Groningen Seaports worden betrokken. Hieronder de vragen van GroenLinks.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Vorige week vrijdagavond kwamen in het tv-programma Zembla de aanbestedingspraktijken in de bouwsector in het nieuws. Het lijkt erop dat er sprake is van een van de grootste fraudezaken in de Nederlandse geschiedenis. Uit de stukken blijkt dat de opdrachtgevers, met name de overheden en daarmee de belastingbetaler, de dupe zijn van deze kwalijke praktijken. In het middelpunt van alle ophef staat het Groninger bouwbedrijf Koop Tjuchem, omdat de openbaar gemaakte schaduwboekhouding uit dit bedrijf afkomstig is. Het vermoeden bestaat dat andere bedrijven dezelfde praktijken hanteren. GroenLinks stelt vast dat de provincie Groningen op meerdere niveaus, gedurende vele jaren en in meerdere projecten contacten en contracten heeft en heeft gehad met deze bouwondernemingen.
Naar aanleiding van deze terechte commotie rond het bouwkartel is de Statenfractie van GroenLinks van mening dat er alle reden is om het aanbestedingsbeleid van de provincie aan een onderzoek te onderwerpen. Daarbij gaat het ook om aanbestedingen waarbij de provincie niet als aanbesteder maar wel als (mede)financier betrokken is. GroenLinks ziet dat onderzoek als een noodzakelijk element in het herstellen van het vertrouwen van burgers in de overheid. De GroenLinks Statenfracie wil dat het College van GS op zeer korte termijn, bijvoorbeeld in de vorm van een brief aan de Statencommissie Bestuur & Financiën aangeeft dat ook het college een onderzoek noodzakelijk acht en de wijze van uitvoering hiervan.
GroenLinks acht het wenselijk een breed en diepgaand onderzoek op te zetten waarbij samengewerkt wordt met andere publieke organen in de provincie zoals de gemeenten en Groningen Seaports. In geval het College niet bereid is een brief te sturen zal de fractie van GroenLinks het punt aanmelden als “vreemd aan de orde van de dag” in de Commissievergadering van volgende week vrijdag'.