nieuws

23 mei 2001, 00:12

GroenLinks Provincie Groningen viert feest wegens tien-jarig bestaan

Afgelopen zaterdag werd het 10 jarig bestaan van GroenLinks in de provincie Groningen op uitbundige wijze gevierd. Vele GroenLinksers waren naar Steendam getogen, waaronder enkele prominenten van het eerste uur, om herinneringen op te halen en voorspellingen te doen voor de toekomst. De festiviteiten speelden zich af op een rondvaartboot in en om het Schildmeer, waar Jan Glas uitleg gaf over de landschappelijke en ecologische waarden van Duurswold.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Vorig jaar vierde GroenLinks landelijk haar 10-jarig bestaan. Dit voorjaar zit GroenLinks 10 jaar in de provinciale Staten van Groningen.Dat vond het bestuur en de Statenfractie van deze partij een feestje waard op provinciaal niveau. Ex-Statenlid Klaas Wybo van der Hoek, de fractievoorzitter van het eerste uur, en een van de eerste GroenLinks wethouders Cor Drost uit Hoogezand-Sappemeer blikten tijdens de boottocht terug op het ontstaan van GroenLinks in Groningen. Eind tachtiger jaren waren de vier partijen PPR, PSP, EVP en CPN ook in deze provincie tot de conclusie gekomen dat ze samen veel meer konden bereiken als ieder apart. Ondanks een heel verschillend verleden en ook verschillende standpunten over bijvoorbeeld het dragen van bestuursverantwoordelijkheid gingen de vier partijen gezamenlijk verder in de nieuwe partij GroenLinks. De eerste jaren waren de verschillende stromingen in met name de provinciale Staten nog goed te herkennen. Maar al snel groeiden de partijen naar elkaar toe tot een hechte en vruchtbare eenheid. In 10 jaar tijd is GroenLinks niet alleen landelijk, maar ook provinciaal, de vierde partij geworden.
Statenlid Attie F. Bos en de eerste echte GroenLinkse fractievoorzitter, stond stil bij GroenLinks van vandaag door in te gaan op enkele actuele gebeurtenissen. Aan de orde kwam het onlangs verschenen onderzoeksrapport van de commissie Bleker over bestuurlijke vernieuwing. Met name GroenLinks heeft sterk aangedrongen op onderzoek naar nieuwe mogelijkheden om mensen, met name de jongeren, nauwer bij de politiek te betrekken. Geconstateerd werd dat de resultaten van de commissie Hoekstra over de Veenkoloniën geen nieuws bieden en de oorzaken van de problemen aldaar reeds jaren bekend zijn. Er is in het verleden veel geld in de Veenkoloniën gestoken in het kader van de herinrichting en het wordt tijd dat de overheden van hun fouten leren in plaats van op dezelfde voet verder te gaan. Ook de woningbouwplannen voor Meerstad gaven aanleiding tot discussie. Om het karakteristieke cultuurlandschap ten westen van Groningen te ontzien is de nieuwe locatie goed gekozen, maar de uitvoering moet minder grootschalig en het huidige landschap moet uitgangspunt zijn. Voorzichtig werd in de toekomst gekeken: “Over tien jaar gaat de eerste GroenLinkse gedeputeerde met pensioen, en hebben we in onze provincie tien wethouders, minstens twee burgemeesters en in de gemeenteraden een verdubbeling van zetels!”.